Historie

28 november 1928 is KPJ Beek en Donk ontstaan. De vereniging stelde zich tot doel om cultureel, welzijn en ontspanning van jonge boerenzonen te bevorderen. De vereniging kreeg de naam RKJB (Rooms Katholieke Jonge Boeren). De RKJB startte met 19 leden. Tot de oorlog groeide de vereniging door tot bijna 40 leden. Op 10 april 1949 werd er een sportclub opgericht onder de vlag van de RKJB. In deze jaren na de oorlog werden ook de eerste sportdagen georganiseerd. In deze jaren bestond de huidige KPJ uit 4 verenigingen. Zowel Beek als Donk hadden hun vereniging apart voor jongens (RKJB) en meisjes (RKBJB).

In de jaren 50 werd in de winter gebruik gemaakt van het patronaat. In de zomer waren er terreinen beschikbaar buiten de kern.

 

Vanaf 1957 werd er veel geld verdient voor de KPJ door het ophalen van oud papier.

 

Eind jaren ’50 ontstonden er problemen binnen de KPJ. De grote invloed van de pastoor zorgde voor het niet samen activiteiten kunnen organiseren van de vrouwelijke en de mannelijke verenigingen. Deze problemen leidde tot sterk teruglopende ledenaantallen. In 1961 fuseerde de twee mannelijke afdelingen tot één sterke sportclub. Twee jaar later volgde ook de twee vrouwelijke afdelingen. In 1966 volgde een totale fusie waaruit de KPJ ontstond. Vanaf deze fusie was er geen verbondenheid met het boerenbedrijf. De nadruk kwam te liggen op culturele ontspanning en sportactiviteiten. In dit jaar is er ook begonnen met de het handballen binnen de KPJ.

 

In 1978 kreeg de KPJ aan de heereindsestraat haar eigen accommodatie. Er werd door de gemeente voor de KPJ een sportveld aangelegd en er werd een oude legerbarak gekocht en naast het veld in gebruik genomen als clubhuis. In 1988 werd besloten om de versleten barak te vervangen door een nieuw clubhuis. De financiering van het clubhuis werd verzorgd door de KPJ, de Rabobank en de Gemeente. De bouw werd volledig verzorgd door leden van de KPJ zelf. In twee maanden werd het nieuwe clubhuis gebouwd wat geopend werd met de viering van het 60-jarig jubileum.

 

De laatste jaren heeft de KPJ zich ontwikkeld tot een vereniging met 150 leden van 6 tot 35 jaar. Binnen de vereniging is er veel aandacht voor de sport handbal en activiteiten zoals de ledendag, jongerendag en het sportgala. Het grootste evenement georganiseerd door de KPJ is de Zeskamp.